Parkiranje (24/7/365)

7,00 kn/h (0,93 EUR/h)‎‎‎‎‎‎‎‎

Plaćanje je moguće obaviti na automatskoj blagajni,
SMS porukom te aplikacijom Paydo.
Mogućnost dugoročnog zakupa parkirališnog mjesta.
Za sve upite molimo kontaktirajte: +385 1 64 45 920

Dodatna usluga u sklopu javne garaže:
– 2 ELEN HEP punionice sa 2x22KW AC