IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

1. VODITELJ OBRADE

Ova obavijest pripremljena je od strane BUNDEK OFFICE d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10000 Zagreb,
upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081178283, OIB: 52648410969, kao voditelja obrade podataka (eng. Data controller) pod Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u namjeri da Vas upozna s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

 

2. ŠTO OBUHVAĆA OVA IZJAVA O SIGURNOSTI I PRIVATNOSTI?

Ova Izjava se odnosi na našu web stranicu bundek-office.hr
Izjava o sigurnosti i privatnosti se odnosi na osobne podatke i općenite podatke koje prikupljamo od Vas prilikom korištenja naše web stranice.
Poštujemo Vaše pravo na privatnost i obrađujemo samo osobne podatke u skladu s odgovarajućim odredbama zaštite privatnosti u Europskoj uniji i izvan nje.
BUNDEK OFFICE d.o.o. surađuje s pouzdanim partnerima poput Google LLC za analitičke alate (u daljnjem tekstu “Partneri”).

 

3. KOJI SE PODACI PRIKUPLJAJU

BUNDEK OFFICE d.o.o. prikuplja podatke: (i) koje mu sami dostavite ; (ii) na automatiziran način; i (iii) iz drugih zakonitih izvora.
U slučajevima u kojima je davanje Vaših osobnih podataka neophodno za pružanje usluge ili obvezno po zakonu o istom ćete biti obaviješteni. Molimo Vas da vodite računa kako u slučaju uskrate podatka koji je nužan za pružanje usluge ili obvezan po zakonu, Društvo neće biti u mogućnosti pružiti traženu uslugu.

 

i) Podaci koje BUNDEK OFFICE d.o.o. prikuplja neposredno od Vas:
– Opći kontakt obrazac: ime i prezime, e-mail adresa, Vaš upit, ostali podaci koji sami navedete u upitu. Podaci se pohranjuju na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, protekom kojeg roka se brišu na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes Društva da ih zadrži na dulji rok (npr. u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

Gore navedene podatke prikupljamo u svrhu odgovora na Vaše upite, radi sklapanja i ispunjenja ugovora sa Vama, ispunjenja naših zakonskih obveza odnosno na temelju našeg legitimnog interesa sukladno čl. 6. st. 1. tč. b, c i f Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu pod pojmom GDPR).
Pored navedenog, od Vas, temeljem Vaše privole sukladno čl. 6. st. 1. tč. a GDPR-a, Društvo može prikupljati i ostale osobne podatke koje nam dobrovoljno otkrijete prilikom komunikacije s nama.

 

ii) Prikupljanje podataka automatiziranom obradom
Društvo koristi automatiziranu tehnologiju za prikupljanje podataka s Vašeg računala ili mobilnog uređaja prilikom korištenja naše internetske stranice www.bundekoffice.hr. Automatizirana metoda prikupljanja podataka uključuje „kolačiće” – male tekstualne datoteke koje se postavljaju na korisnikov internet preglednik ili na uređaj u cilju bilježenja i/ili prikupljanja podataka o korisniku.
Kolačiće koje na internetskoj stranici koristi isključivo Društvo su tzv. “Obvezno potrebni kolačići” Isti osiguravaju funkcije bez kojih bi rad internetske stranice bio onemogućen.

Podatke koje Društvo prikuplja na ovaj način su:
– Anonimizirani oblik IP-adrese računala/mobilnog telefona/tableta s kojeg se pristupa stranici
– Datum i vrijeme otvaranja
– Naziv otvorene stranice, odnosno datoteke
– ID sesije
– Referrer URL (prethodno posjećena stranica s koje se pristupilo našoj internetskoj stranici)
– Količina prenesenih podataka
– Informacije o proizvodu i verziji korištenog preglednika
– Operativni sustav koji koristi korisnik
Obavezno potrebni kolačići mogu se u svako doba deaktivirati preko korištenog preglednika.

 

iii) Prikupljanje podataka iz drugih izvora
Podatke o Vama možemo prikupiti od drugih legitimnih izvora, uz jamstvo da su podaci legalno prikupljeni. Društvo može prikupljati i podatke koji su javno dostupni (primjerice podatke koje ste objavili na Vašem javnom profilu dok komunicirate s Društvom putem tog profila).

 

4. NA KOJI NAČIN KORISTIMO PODATKE KOJE OD VAS PRIKUPIMO

Društvo koristi prikupljene podatke:
– Kako bi Vam pružilo usluge i izvršilo ugovorne obveze (ispunilo Vaše zahtjeve, obradilo plaćanje za naše usluge, komuniciralo s Vama u vezi Vaših računa kod nas, kao i u vezi Vaših zahtjeva, pitanja ili komentara; pružili uslugu podrške Zakupnicima, uključivo s obradom pritužbi na naše usluge);

– Kako bi Vas obavijestili o uslugama, posebnim ponudama, za koje smatramo da bi Vas mogle zanimati (ukoliko nam date dopuštenje da to činimo), za upravljanje poslovanjem, za dijagnosticiranje tehničkih problema ili problema s uslugom, u cilju sprječavanja prijevara,

– U svrhu djelovanja sukladno zakonskim propisima (u svrhu zaštite od, otkrivanja i sprječavanja prijevara i drugih kaznenih djela, kao i zaštite od ili podnošenja tužbi Društva i zahtjeva po osnovi odgovornosti, u svrhu djelovanja u skladu s zakonskim obvezama i politikama Društva, za postavljanje, izvršavanje ili obranu od pravnih zahtjeva prema Društvu, praćenje i izvješćivanje o pitanjima sukladnosti).
Podatke koje Društvo prikuplja o Vama može koristiti i na druge načine, o kojima ćete biti obaviješteni u trenutku prikupljanja podataka ili za koje će Društvo tražiti Vašu privolu.

 

5. PRIJENOS PODATAKA

Društvo Vaše osobne podatke dijeli s drugima isključivo na način opisan u ovoj Izjavi.
Vaše osobne podatke Društvo može dijeliti s Društvima koja obavljaju određene usluge, obrade podataka ili drugih usluga informacijske tehnologije. U ovakvim slučajevima Društvo poduzima mjere (poput korištenja standardnih odredbi o zaštiti podataka) potrebne za osiguranje odgovarajuće razine zaštite Vaših osobnih podataka. Ovim Društvima ne dozvoljava se korištenje tih podataka, niti njihovo dijeljenje, u bilo koju svrhu izuzev u svrhu ispunjenja ugovornih obveza prema Društvu.

Prikupljene osobne podatke Društvo ne iznosi izvan EU.

Imajte na umu da podliježemo različitim zakonima i da smo ovlašteni na zahtjev tijela državne vlasti ili nekog drugog oblika pravne obveze podijeliti Vaše osobne podatke.

 

6. INFORMACIJSKA SIGURNOST

Društvo kontinuirano poduzima sve odgovarajuće i razumne mjere u svrhu zaštite sigurnosti Vaših osobnih podataka. Naši postupci tehničke, administrativne i fizičke zaštite razvijeni su s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka od slučajnog, nezakonitog i neovlaštenog gubitka, pristupa, otkrivanja, korištenja, izmjene ili uništenja. Unatoč opisanim naporima, niti jedna web stranica, računalni sustav ili prijenos podataka putem interneta ili druge javne mreže nisu zajamčeno 100% sigurni.

 

7. PRAVA KOJA VAM PRIPADAJU

Društvo poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka.

Neka od gore navedenih prava su primjerice:

– U slučaju obrade Vaših osobnih podataka temeljem Vaše privole, privolu u svakom trenutku možete povući pri čemu povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade provedene prije povlačenja privole;
– Zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i dobiti kopiju takvih podataka;
– Dobiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i računalno čitljivom formatu te od nas zatražiti da ih proslijedimo izravno drugom društvu, u slučaju kad ste nam Vi dostavili svoje osobne podatke te kad se oni obrađuju temeljem Vaše prethodne privole ili su neophodni za ispunjenje ugovorne obveze;
– Ispravak Vaših osobnih podataka u slučaju kad su netočni ili nepotpuni;
– Brisanje Vaših osobnih podataka, uključivo sa svim poveznicama na iste te svih kopija i preslika istih, u dopuštenoj mjeri; na primjer, ako su Vaši podaci zastarjeli, nepotrebni ili nezakoniti ili ako povučete Vašu privolu za obradu temeljenu na toj privoli te u slučaju da uspijete s prigovorom protiv obrade;
– Ishođenje ograničavanje obrade za vrijeme za koje Društvo obrađuje Vaš zahtjev ili prigovor u odnosu na točnost Vaših osobnih podataka ili zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka te legitimitet interesa Društva za obradom tih podataka, ili ukoliko su Vam osobni podaci potrebni za potrebe vođenja sudskog postupka;
– Povrh toga, u svakom trenutku imate pravo povući privolu koju ste prethodno dali za obradu Vaših osobnih podataka(navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole).

 

Društvo je ovlašteno odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili Vam postaviti neka ograničenja, u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima. Prije no što vam Društvo može dostaviti ikakvu informaciju ili ispraviti netočnosti možemo od Vas zatražiti da potvrdite Vaš identitet i/ili dostavite dodatne pojedinosti kako bi nam pomogli odgovoriti na Vaš zahtjev.

 

Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Društvu i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka, na dolje navedene kontakte. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.
Ukoliko nam se želite obratiti u vezi s pitanjem, zahtjevom (uključujući odustankom od privole ili zahtjevom za korištenjem prava na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka) ili upitom u odnosu na Vaše osobne podatke, to možete učiniti na:

 

BUNDEK OFFICE d.o.o.
Damira Tomljanovića Gavrana 11
10000 Zagreb
Kontakt službenika za zaštitu podataka: _________________

 

UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.bundek-office.hr je u vlasništvu društva BUNDEK OFFICE d.o.o. koje omogućuje korištenje sadržaja internetske stranice www. bundek-office.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem web stranice www.bundek-office.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www. bundek-office.hr, te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem domene bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem www. bundek-office.hr ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
BUNDEK OFFICE d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
BUNDEK OFFICE d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje www. bundek-office.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja. Korištenjem sadržaja www. bundek-office .hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

1. SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na domeni www. bundek-office.hr, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet www.bundek-office.hr, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja BUNDEK OFFICE d.o.o. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) tvrtka BUNDEK OFFICE d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje www. bundek-office.hr.

 

2. KORIŠTENJE INTERNET STRANICA OD STRANE MALOLJETNIKA

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Svako korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika je zabranjena. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, Društvo će istu obustaviti odmah po saznanju za istu, te podatke takvih osoba izbrisati.
Pozivamo roditelje/skrbnike da redovito provjeravaju i nadziru online aktivnosti svoje djece. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našem pristupu zaštiti privatnosti djece, molimo vas obratite nam se na kontakte navedene u nastavku.

 

3. KORIŠTENJE STRANICA www.bundek-office.hr.

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s www.bundek-office.hr, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, email (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je BUNDEK OFFICE d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

Ovi Uvjeti su objavljeni 05.12.2019. godine na www.bundek-office.hr